Världsbokdagen 2018

Idag är det inget mindre än Världsbokdagen. Denna dag uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för många saker, exempelvis för att sprida idéer och kunskap. Många bibliotek, skolor och liknande har tagit detta till sig och anordnar olika saker för att fira detta. Vissa kör med världsbokveckan i stället och har aktiviteter och roligheter hela veckan.

Böcker är ett av våra allra mest effektiva verktyg för att arbeta för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande. (http://www.unesco.se/varldsbokdagen/)